This Page

has been moved to new address

Need some TLC?

Sorry for inconvenience...

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service
Blend of Life: Need some TLC?

6 juli 2011

Need some TLC?

Discovery Networks heeft zender nummer acht gelanceerd: TLC. Een echte vrouwenzender voor alle vrouwen (wat je ook doet) tussen de 25 en 49 jaar. 

Alle programma's zijn non-fictief en gaan over onderwerpen die vrouwen interesseren. Zo melden zij op hun website: "Het maakt niet uit wat voor een dag het is of in welke bui je bent, TLC biedt totaal entertainment, waar je ook nog wat aan hebt". 

Twee programma's die mij leuk lijken, licht ik uit.

Kelly Cutrone kennen we als eigenaresse van People's Revolution uit de serie MTV The Hills en MTV The City. In haar eigen serie 'Kell on Earth' neemt ze je mee achter de schermen van haar bedrijf en Fashion Week. Deze alleenstaande moeder, die overkomt als een keiharde zakenvrouw, laat zien hoe je een succesvol PR-bureau moet runnen.

Kell on Earth is te zien vanaf donderdag 7 juli om 22:55 uur. Daarna kan je haar iedere zaterdag om 22:00 uur volgen.

De serie 'What Not to Wear' gaat over mensen die door vrienden en familie worden aangemeld voor een make-over. Stylisten Stacy London en Clinton Kelly zorgen ervoor dat zij een complete metamorfose doorstaan waardoor ze weer 'back in style' zijn.

What Not to Wear wordt voor het eerst getoond op woensdag 6 juli om 18:00 uur. Daarna kan je deze stijlloze mensen elke werkdag om 18:30 uur een transformatie zien ondergaan.

English version!
Discovery Networks released sender number eight: TLC. A true women channel for all women (no matter what you do) between the age of 25 and 49 years old. 

All programs are non-fiction and are about subjects that women interest. So they say on their website: "It doens't matter what day it is or which mood you're in, TLC offers total entertainment, where you learn something as well".

There are two shows that I think are amusing. I will highlight them for you.

We know Kelly Cutrone as the founder of People's Revolution from the series MTV The Hills and MTV The City. In her own serie 'Kell on Earth' she takes you behind the scenes of her company and Fashion Week. This single mother, who looks like a tuff businesswomen, shows you how to run a successful PR agency.

Kell on Earth can be seen from Thursday 7 July at 22:55 p.m. After this date you can follow her every work Saturday at 22:00 p.m.

The serie 'What Not to Wear' is about people who are registered by friends and family for a make-over. Stylists Stacy London and Clinton Kelly make sure these people get a complete metamorphosis to get back in style.

What Not to Wear is shown for the first time at Wednesday 6 July at 18:00 p.m. After this date you can follow these people without style receiving a transformation every workday at 18:30 p.m.

 

Labels:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage